NEWS: Supply chain communication Berrico related to Covid-19 > Lees meer
NEWS: Crop news September 2018 – Seeds & Dates > Lees meer
NEWS: Berrico op Biojournaal.nl > Lees meer
NEWS: Onze Canadese partner Fruit d’Or in lijst “Best bestuurde bedrijven” > Lees meer

Biologisch?

Biologisch? We schrijven niet zonder reden een vraagteken achter dit begrip. Een groot deel van ons assortiment leveren we desgewenst in de biologische variëteit. We zijn niet voor niets de grootste distributeur van biologische cranberries van Europa. De biologische teelt vergt echter veel inzet en vakmanschap van de teler, en de opbrengsten zijn substantieel lager dan die van de conventionele teelt. Dat alles maakt het biologische product tot een betrekkelijk schaars artikel.

Biologische producten worden geteeld en later verwerkt met respect voor de natuur, voor dieren, zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. We leggen de hoogste normen aan wat betreft de kwaliteit van het groeiproces tot en met eindproduct, dat is onze vaste waarde. Natuurlijk zijn onze biologische producten door SKAL gecertificeerd.

In zeker opzicht is het onderscheid tussen ‘conventioneel’ en biologisch overigens misleidend. Want eigenlijk is ‘biologisch’ namelijk uiterst conventioneel, in de betekenis van conservatief. De praktijk van vroeger, voordat kunstmest en insecticiden werden ingezet, wordt door de biologische telers goeddeels nagevolgd. Al zijn op dit terrein inmiddels de nodige nieuwe inzichten en technieken toegestaan, de basis van biologische teelt blijft die van grondgebonden gewas dat niet kunstmatig wordt bemest en waar de insecten- en onkruidbestrijding met natuurlijke middelen (schoffelen, insecten laten bestrijden door insecten) plaatsvindt.

Biologisch is ‘natuurlijker’, maar ook exclusiever en kostbaarder dan conventioneel geteeld gewas, want deze methode is minder productief en veel arbeidsintensiever. Dat geldt voor bessen en andere vruchten en groenten, maar ook voor pluim- en ander vee dat volgens de natuurlijke weg wordt grootgebracht. Sommige bessen, zoals de cranberry, goji en wilde blueberry, groeien in een klimaat waar het ’s winters koud is. Daar kunnen insecten en schimmels zich nauwelijks ontwikkelen, waardoor we deze bessen in een goede biologische kwaliteit kunnen leveren. Maar ook in de conventionele teelt heeft dit voordelen: er hoeven veel minder bestrijdingsmiddelen te worden ingezet.

Berrico spreekt geen waardeoordeel uit. We richten onze focus in eerste instantie op kwaliteit en pas in tweede instantie op conventioneel of biologisch. We hebben veel contacten met telers in beide categorieën. Daarmee zijn we groot geworden in de nichemarkt van de bes die jaar in, jaar uit blijft groeien. In de loop der jaren heeft ons aandeel in de markt voor conventionele producten gelijke tred gehouden met die van de biologische. We groeien in beide markten evenveel.

Onze afnemers mogen van ons onberispelijke kwaliteit verwachten, zowel in conventionele als in biologische producten. Berrico zorgt er bovendien voor dat er geen conserveringsmiddelen zoals zwaveldioxide (SO2) en sorbinezuur in de producten worden gebruikt, er wordt uitsluitend met pure natuurlijke ingrediënten gewerkt!

Biologische bessen zijn per definitie schaarser en dus hoger in prijs dan conventioneel gekweekte. Omdat het een natuurproduct betreft kunnen de prijzen meer fluctueren. De prijsontwikkeling van biologische en conventionele producten kan daarnaast soms fors uiteenlopen. Op andere momenten zijn de prijsverschillen kleiner. Het is en blijft een markt van vraag en aanbod. Berrico faciliteert, de keuze van onze afnemers is bepalend voor onze inkoop.

Biologisch?
Translate »